tandbehandlinger

Kronisk mundhulebetændelse
FCgs

Feline Chronic GingivoStomatitis hos kat (FCGS)

Denne lidelse skyldes at kattens immunforsvar reagerer på tænderne, eller på tænderne med plak og bakterier. Det bevirker en udtalt inflammation i det angrebne område. Lidelsen er uhyre smertevoldende, og de angrebne katte mistrives i udtalt grad. Der opstår problemer med at indtage føde, selv vådkost volder katten store problemer at tage i munden og synke. Katten holder op med at soignere sig og ordne sin pels, som de fleste katte ellers er omhyggelige med. Det fører ofte til synligt vægttab, og katten får ofte et ynkeligt udtryk med en pjusket og filtret pels. Ofte er det katte af Maine Coon racen, eller blandinger deraf, som angribes hårdest, men det ses hos stort set alle racer, incl. huskatte

Angrebet er typisk værst i den bageste del af mundhulen, og man ser udtalt rødme og hævelse af tandkød, kindslimhinde, tungerod og svælg. Denne betændelsestilstand medfører kraftige smerter hos de angrebne dyr, hvilket er årsag til de ovenfor beskrevne symptomer.

 

Brug for sparring?
Jeg yder sparring og konsulentbistand

Jeg kan hjælpe med både den praktiske udførelse og teorierne bag. Det kunne eksempelvis være håndtering af tandstillingsfejl og tandfrakturer, rodbehandlinger eller kirurgiske ekstraktioner. 

Behandling 

Den eneste helbredende behandling vil være fjernelse af tænderne i det/de angrebne områder. Typisk vil det være alle kindtænder og fortænder. De 4 hjørnetænder er sjældent sæde for særligt voldsomme forandringer, derfor vælger jeg ofte at bevare dem. Det bevirker at kattens læber ikke ”falder ind”, og at katten ikke har så stort besvær med at indtage føde, og udekatte har flere muligheder for at forsvare sig i tilfælde at slagsmål. En motiveret katteejer kan relativt nemt lære sin kat at få fjernet plak på de 4 hjørnetænder, og det vil ofte føre til at de fungerer fint efterfølgende.

Det er vigtigt at teste kattene for FIV(katteaids) og leukæmi inden der igangsættes behandling, da disse lidelser kan være medvirkende til at katten udvikler FCGS.

Der er forsøgt flere forskellige former for medicinsk behandling, både med binyrebark hormon og andre typer antiinflammatorisk behandling (NSAID´s). Ofte giver det kun en meget begrænset lindring som er kortvarig, og lidelsen helbredes på ingen måde af disse behandlinger. Enkelte gange har det været nødvendigt at kombinere ekstraktionsbehandlingen med lokal interferon behandling. Der findes en protokol for dette flere steder i litteraturen.