tandbehandlinger

Paradentose
Hund & kat

Paradentose er den hyppigste lidelse 

Paradentose er den allerhyppigst behandlede lidelse hos både hunde og katte.

Flere undersøgelser angiver at ca. 80 % af alle voksne (> 2 år) hunde og katte, har en eller anden grad af paradentose der kræver behandling.

Der er stor forskel på hvor meget tandsten og dermed paradentose de forskellige individer udvikler. Mennesketandlægerne inddeler os i 3 grupper: 

  • En grøn gruppe der kun sjældent udvikler paradentose. Vil omfatte 10-20 % af os.
  • En gul gruppe der ved mangelfuld daglig pleje altid vil udvikle varierende grader af paradentose, næsten uanset hvor gode vi er til at børste tænder. Specielt ældre individer vil ofte rykke over i den gule gruppe, måske efter først at have befundet sig i den grønne. Vil omfatte 60-80 % af os. 
  • Og en rød gruppe der altid vil udvikle alvorlig paradentose, uanset hvor ofte vi går til tandlæge, og hvor gode vi er til den daglige pleje af tænderne. Vil omfatte 10-30 % af os.

En lignende inddeling kan med stor fordel foretages for hundene, idet billedet meget er det samme. Har man en hund i den gule eller røde gruppe, er der ingen vej udenom daglig tandbørstning eller anden form for renholdelse. Det vil dog ofte ikke være nok, og må i langt de fleste tilfælde kombineres med jævnlige tandrensninger. Er der tale om løse tænder, vil der ofte også ofte være tale om en adfærdsændring hos dyret i form af ændrede spisevaner, vægring ved at tygge foder eller tyggestænger, eller bare tegn på nedstemthed.

Katte

For kattenes vedkommende er billedet et lidt andet, idet en anden lidelse ofte forekommer sammen med paradentosen. Denne lidelse kaldtes tidligere for FORL (Feline Odontoclastic Resorptive Lesions), men kaldes nu ofte blot for resorptioner. Derfor vil behandlingen hos kat ofte også være ekstraktion af angrebne tænder. Katte skjuler ofte deres smerter mere effektivt end hundene, og da en kat generelt passer sig selv en større del af tiden, vil ejeren ofte ikke bemærke at der er noget galt. En ting som ejeren ser kunne være, at de i stedet for at knase deres foderkugler blot synker dem hele.

Hvad er Paradentose

Paradentose er en betændelsestilstand i det væv (tandkød og knogler) som omgiver tanden. Al paradentose starter med tandkødsbetændelse forårsaget af belægninger på tænderne. Disse belægninger kan være bløde og nemme at fjerne, og de kan blive hårde og sidde godt fast på tanden, og kaldes så for tandsten.

Hvis ikke plakken fjernes mens den er blød ved at påbegynde tandbørstning, vil den langsomt udvikle sig til tandsten, som kun kan fjernes ved en regulær tandrensning med ultralyd og polering. Hvis ikke plakken og tandstenen fjernes, vil tandkødsbetændelsen efterhånden udvikle sig til også at omfatte de dybereliggende væv omkring tanden. Det vil altid være starten til en egentlig paradentosetilstand, hvor slutresultatet i mange tilfælde vil være løse tænder der bør fjernes, idet ødelagt knoglevæv omkring en tand ikke kan gendannes. En vis gendannelse kan dog ses ved grundig oprensning af lommerne i knoglen, eller ved en egentlig kirurgisk paradentosebehandling, hvor der åbnes for det ramte område ved at lave en tandkødsflap, og oprense lommerne. Eventuelt kan der efterfølgende placeres materiale, der øger chancen for gendannelse af knoglevævet. Hvis ikke tanden er løsnet endnu, kan paradentosen godt stoppes ved en kombination af tandrensning og efterfølgende daglig tandbørstning. Men det er bestemt ikke alle hunde og katte der accepterer at får børstet tænder. Derfor vil det ofte være nødvendigt at gentage tandrensningen med jævne mellemrum.

Hvordan undersøges og behandles min hund eller kat for paradentose?

Det er vanskeligt at lave en regelret undersøgelse af en vågen hund eller kats tænder, hvor der vises et korrekt billede af dyrets sundhedstilstand i munden. 

 

Brug for sparring?
Jeg yder sparring og konsulentbistand

Jeg kan hjælpe med både den praktiske udførelse og teorierne bag. Det kunne eksempelvis være håndtering af tandstillingsfejl og tandfrakturer, paradentose eller kirurgiske ekstraktioner. 

De fleste dyr tillader en overfladisk inspektion af tænder og mundhule, men begynder man at måle tandkødslommernes dybde, protesterer de fleste dyr hurtigt. Og tændernes bagsider får man slet ikke lov at se, eller måle lommer på.

Ofte er det en tiltagende grim lugt fra hundens eller kattens mund, der får ejeren til at henvende sig hos dyrlægen. Et indledende tandtjek er altid gratis hos de fleste dyrlæger, og her vurderes det om det vil være nødvendigt med en udvidet undersøgelse og tandrensning i fuld narkose. De fleste dyrlæger kombinerer denne tandrensning med en røntgenundersøgelse af alle mundens tænder. For ofte afsløres begyndende paradentose kun ved røntgenoptagelser af kæbe og tænder.

Det årlige sundhedstjek omfatter hos de fleste dyrlæger altid en grundig visuel inspektion af dyrets mund. Hvis der her findes tegn på alvorligere problemer anbefaler vi altid en bedøvelse med tandrensning. Efter tandrensningen måles tandkødslommernes dybde, og der tages røntgenbilleder af de angrebne tænder, for præcist at kunne vurdere graden af paradentose. Kun en sådan undersøgelse i narkose, giver et helt præcist billede af det enkelte dyrs paradentosetilstand. Uden en sådan præcis vurdering vil det være umuligt at udføre en korrekt behandling.

Behandling

Meget ofte fører en sådan undersøgelse til ekstraktion af en eller flere angrebne tænder. Det er ikke usædvanligt at vi fjerner 5-15 tænder hos en hund på grund af paradentose. Kun ved en grundig oprydning i en paradentoseramt mund vil det være muligt at bevare de resterende tænder. Paradentose ”smitter” nemlig ofte de ellers raske tænder der ligger ved siden af. Fremover vil en kombination af daglig tandbørstning og jævnlig tandrensning så kunne redde de resterende tænder. Mange hundeejere tror at det bliver problematisk for hunden eller katten, at der fjernes mange tænder. Men faktum er, at det altid forbedrer dyrets livskvalitet og velbefindende at få ryddet op i en paradentoseramt og betændelsesfyldt mund. Så længe behandlingen forgår på korrekt og forsvarlig vis, og der efterbehandles med smertestillende medicin og evt. antibiotika efter behov, er der ofte næsten øjeblikkeligt tale om en forbedring af livskvaliteten. Dyrene bliver i mange tilfælde synligt gladere og vender tilbage til deres normale adfærd. Efter enhver behandling som har medført tandekstraktioner, indkaldes der til en kontrol af ekstraktionsstederne, specielt hvis der efterfølgende er blevet syet i mundhulen. Det sker for at sikre at helingen forløber ukompliceret. Derefter udsendes der indkaldelse til kontrol/tandrensning efter behov, de fleste gange med 6 måneders intervaller, men for nogle dyr også med blot 3 måneder imellem.

Forbyggende behandling

Udgifter til behandling af paradentose dækkes ikke af en sygeforsikring. Derfor er det vigtigt at komme i gang med forebyggende behandling, f. eks. tandbørstning, eller i det mindste at man som ejer holder et vågent øje med sit dyrs sundhedstilstand i munden. De fleste dyrlæger ser det som noget naturligt, at tjekke dyrenes tandstatus ved ethvert besøg i klinikken. Og så anbefale en regelret undersøgelse af dyrets mund i narkose, og udføre nødvendige behandlinger, såsom tandrensning og polering, røntgenundersøgelse af tænder og kæbe, og udføre nødvendige ekstraktioner for at stoppe eller begrænse et igangværende paradentoseangreb.