tandbehandlinger

Rodbehandling
rodbehandling

Behandling af tandens nerve

Ved en rodbehandling af en tand forstås almindeligvis et indgreb, hvor man ”gør noget ved/behandler” tandens nerve, som løber inde midt i tanden.

Årsagen til at lave et sådant indgreb kan være flere forskellige:

  • Tanden er beskadiget/fraktureret med åbning ind til tandens nerve. Nerven kan efterfølgende enten være død (der kan ses en sort prik midt tanden) eller levende (der kan ses en rød prik midt i anden).
  • Nervedød i en intakt tand, en såkaldt ”blå tand”. Det kan ske ved et kraftigt slag mod tanden, der forårsager en blødning i den indelukkede nerve, med efterfølgende død (nekrose) af denne. Den blå farve stammer fra farven af blodet, eller den døde nerve inde i nervekanalen, der trænger ud gennem tandknoglen(dentinen), og misfarver denne blåligt, der så kan ses gennem tandens ellers hvide emalje.
  • Fejlstilling af en eller flere tænder (ofte hjørnetænderne i undermunden), hvor behandlingen består i en forkortning af tanden/tænderne, med efterfølgende behandling af den blottede, levende nerve, en såkaldt vital overkapning. 

Man skelner mellem 2 typer af rodbehandling

Total rodfyldning

Her fjernes alt nervevævet (kan enten være dødt, eller stadig levende) fra tandens indre. Derefter renses og desinficeres nervekanalen, og der laves en rodfyldning, som består i at den nu tomme og rene nervekanal fyldes med en speciel cement der hærder og permanent aflukker den åbne rodkanal. Som afslutning lukkes den åbne og behandlede nervekanal med en plastfyldning.

Brug for sparring?
Jeg yder sparring og konsulentbistand

Jeg kan hjælpe med både den praktiske udførelse og teorierne bag. Det kunne eksempelvis være håndtering af tandstillingsfejl og tandfrakturer, rodbehandlinger eller kirurgiske ekstraktioner. 

Vital overkapning

Her tilstræbes det at bevare en intakt nerve, der så vil sørge for at den unge tand videreudvikler sig, for til sidst at opnå fuld styrke.  Det gøres ved at fjerne den del af tandens nerve der ligger tættest på bruddet, og efterfølgende påføre kemikalier der får nerven til at hele, og til sidst lukkes bruddet med en plastfyldning. Denne behandling udføres oftest ved unge hunde under ca. 1½ år, og kun hvis nerven stadig er levende, hvilket den jo vil være når der lige er fjernet et lille stykke af tanden. Den metode jeg anvender har en meget høj succesrate (>95%), og det er meget afhængigt af at vælge tænder på hunde der er maximalt 18 måneder gamle, da de i den alder endnu har en bred pulpa, der langt nemmere accepterer behandlingen. På hunde over 18 måneder vælger jeg altid en total rodfyldning. Så sikrer jeg bedst at alt kommer til at fungere optimalt. De fleste hunde der får denne behandling er under 10 måneder, da det ofte er her, eller i forbindelse med tandskiftet, at man opdager fejlstillingen med for snævert placerede hjørnetænder i underkæben (se afsnittet Fejlstillede tænder/Malocclusioner). Hunden skal helst være fyldt 8 måneder, da deres hjørnetænder i den alder er rodlukkede.

Kommentar

Fælles for begge typer af rodbehandling vil være, at de udføres under fuld narkose, og efterfølgende indkaldes dyret til røntgenkontrol af de behandlede tænder i op til et år efter behandlingen, for at sikre at kroppen har accepteret indgrebet. Et dyr kan jo ikke udtrykke smerte, som kunne være et resultat af en mislykket rodbehandling.